Personlig hjälp och omsorg

Idag är det dessvärre många personer som inte får den hjälp de behöver. Det kan gälla personer med funktionsnedsättning som nekas insats och inte får varken personlig assistans, avlösarservice eller ledsagning. Det kan också vara att man ansöker om en insats men utredningen tar lång tid, ibland upp till flera år med överklagan till högre instanser. Det kan också vara att man har en insats som personlig assistans, ledsagning eller avlösarservice men att timmarna man beviljats inte täcker det behov som finns. Slutligen kan det vara att man som äldre inte får hemtjänst beviljad eller att hemtjänst-timmarna inte räcker till.

Då kan “Personlig Hjälp och Omsorg” vara ett alternativ. Antingen som ett komplement till en befintlig insats eller genom att få stöd överhuvudtaget. Har du behov av personlig hjälp och omsorg så kan du köpa tjänsten av oss med möjlighet till rutavdrag. Det kan till exempel gälla stöd vid på- och avklädning, hjälp med personlig hygien, duschsituationer, inköp av varor och matlagning.

God Omsorg och Personlig hjälp & omsorg

Vi startade God Omsorg för att vi fick en rad förfrågningar av personer i vår närhet om möjligheten att kunna “köpa personlig assistans privat” via vårt assistansbolag – God Assistans, dvs det var personer som inte blev beviljade personlig assistans eller i väntan på sin ansökan inte hade någon hjälp överhuvudtaget som ville kunna få hjälp. Behovet av en sådan tjänst har bara ökat med de hårdare bedömningar som görs av Försäkringskassan och Kommunen och då allt fler personer blir av med sin personliga assistans, ledsagning eller avlösarservice ser vi att behovet förmodligen kommer öka. Tyvärr. Vi anser att staten och kommunerna ska ta sitt ansvar och ge den hjälp som efterfrågas men vi vill kunna hjälpa så många som möjligt. Inte bara via God Assistans som erbjuder personlig assistans utan via God Omsorg som erbjuder avlösarservice, ledsagarservice och Personlig hjälp och omsorg. 

Frågor och svar

Har du behov av personlig hjälp och omsorg så kan du köpa tjänsten av oss med möjlighet till RUT-avdrag. Det kan till exempel gälla stöd vid på- och avklädning, hjälp med personlig hygien, duschsituationer, inköp av varor och matlagning.

Har du barn eller anhörig som har avlösar- eller ledsagarservice så kan du köpa fler timmar av oss genom tjänsten Personlig hjälp och omsorg med möjlighet till RUT-avdrag.

Har du redan hemtjänst eller annan hjälp i hemmet så kan du köpa fler timmar från oss via tjänsten Personlig hjälp och omsorg med möjlighet till RUT-avdrag.

Om du har en nära anhörig som du känner oro för och gärna vill ha någon som tillbringar tid med den personen, så kan du köpa den tjänsten genom oss via personlig hjälp och omsorg med möjlighet till RUT-avdrag.

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.
Vi har möjlighet att hjälpa till över hela landet.
Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 50

Vår prislista (efter RUT-avdrag 50%)

Vardagar 06.00-19.00

190 kr / timme

Kväll (vardagar) 19.00-22.00

220 kr / timme

Helg (fredag 19.00 till dag efter 
       helgdag 07.00)

250 kr / timme

Natt (vardagar) 22.00-06.00

250 kr / timme

Storhelg 

380 kr / timme

Skatteverkets regler för rutavdrag

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden samt vid promenader och enklare ärenden.

Avdrag ges för:

  • Hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning.
  • Hjälp vid promenader och enklare ärenden på vårdcentral, på bank eller i butik i sällskap med köparen.
  • Hjälp med betalning av räkningar, enklare matlagning, matning och högläsning.
  • Att vaka över en förvirrad person för att förhindra att hen lämnar bostaden.

Inget avdrag ges för:

  • Hälsovård som utförs av någon med yrkeslegitimation, till exempel läkare, naprapat etc.
  • Massage, fotvård,skönhetsbehandlingar eller hårklippning.
  • Passning av husdjur eller tillsyn av hus eller utgift för resor eller beställning och hemkörning av livsmedel.
  • Omsorg om en person som har fått statliga eller kommunala bidrag för arbetet.

För mer information besök skatteverket.se